TIN BUỒN

12:28, 26/05/2023
.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộ Đức và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái.

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1977, tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

Hiện cư trú tại: Tổ 7, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái được tuyển dụng ngày 01/7/2001. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/4/2006. Từ tháng 7/2001 đến tháng 10/2012, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư; từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2013, Phó Phòng Tổng hợp, quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư; từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2018, Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư; từ tháng 11/2018 đến nay, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tỉnh ủy viên từ tháng 7 năm 2019).    

Trong quá trình công tác, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:    

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;     

Và nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương khác do Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, ban ngành tặng.    

Khi lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình, bạn bè tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đồng chí đã từ trần hồi 00 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 08 tháng 4 năm Quý Mão). Hưởng dương 48 tuổi.    

Thể theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu của đồng chí Trần Thị Mỹ Ái được quàn tại nhà riêng ở Tổ 7 Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 27/5/2023.

Lễ Truy điệu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30/5/2023.    

An táng lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30/5/2023 tại Núi Văn Bân, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.   

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Thị Mỹ Ái, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Thực hiện Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Thị Mỹ Ái, UBND tỉnh thông báo thành phần Ban Tổ chức Lễ tang và thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tang như sau:

I. Thành phần Ban Tổ chức Lễ tang
    
1. Ông Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Thành viên;

3. Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thành viên;

4. Ông Lê Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên;

5. Ông Huỳnh Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên;

6. Ông Tạ Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

9. Ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên;

10. Ông Lê Chí Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

12. Ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

13. Ông Phạm Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức - Thành viên; 

14. Ông Nguyễn Văn Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức - Thành viên;

16. Ông Hồ Đình Cung, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi - Thành viên; 

17. Ông Vương Trung Chanh, Đại diện gia đình - Thành viên.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tang

1. Thời gian:

- Lễ thành phục: Lúc 20 giờ 00 phút, ngày 26/5/2023.

- Lễ viếng: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 27/5/2023.

- Lễ truy điệu: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30/5/2023.

- Lễ động quan: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/5/2023.

- Lễ an táng: Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30/5/2023.

2. Địa điểm: Tổ 7, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nay thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

    TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

    

VŨ MINH TÂM 

 


Ý kiến bạn đọc


.