Lý Sơn: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

17:42, 23/11/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân huyện Lý Sơn luôn được chính quyền và các ngành chức năng quan tâm thực hiện hiệu quả.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Lý Sơn Phạm Văn Thọ cho biết, hằng năm Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của tỉnh và của huyện. Huyện tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao xây dựng các chuyên mục tuyên truyền như: Chính sách pháp luật; nói và làm...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị của huyện còn thực hiện đa dạng hóa các hình thức, mô hình, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình. Điển hình như: Công an huyện triển khai mô hình “Cụm dịch vụ Homestay không có tội phạm ẩn náu”; “Khu dân cư số 1 An Bình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Ban CHQS huyện với mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”. Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện hằng tháng đều duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật “Ngư dân trẻ”, “Thanh niên với pháp luật”. Huyện cũng tổ chức các phiên tòa giả định để lồng ghép tuyên truyền pháp luật; tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp luật - pháp luật với thanh niên”... Riêng Hội đồng phối hợp, PBGDPL huyện còn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật cho người dân; tổ chức tuyên truyền, PBGDPL với các nội dung tư vấn thuộc các lĩnh vực: Luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế, di chúc...

Trong năm 2023, Phòng Tư pháp huyện Lý Sơn đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ PBGDPL thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND như: Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn huyện”; triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2023; triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp, các hội đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL như: Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở và các Nghị định chuyên ngành; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật cảnh sát cơ động; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Dân chủ ở cơ sở. Vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu...

SÔNG THƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 17:42, 23/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.