Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

14:03, 21/09/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21/9, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Trên cơ sở báo cáo rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ gồm 3 phần và 23 phụ lục, tương ứng với 23 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Trong đó, có các lĩnh vực: Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách Nhà nước, tài chính công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính...
 
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Tại hội nghị trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương đã nêu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo báo cáo; tập trung cho ý kiến đối với các lĩnh vực, nhất là những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo tại các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đã ban hành. Một số địa phương cũng yêu cầu cần tăng cường nâng cao năng lực thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức bộ máy ở cơ sở.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6. Trong đó, lưu ý cần đảm bảo về mặt thời gian để hoàn thành dự thảo báo cáo theo đúng tiến độ. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.
 
Ngày 22/9/2023 là thời hạn cuối cùng để các bộ, ngành, địa phương gửi góp ý cụ thể bằng văn bản về dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình xin ý kiến Chính phủ vào ngày 26/9/2023. 
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 14:03, 21/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.