Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XIII thông qua 15 nghị quyết về cơ chế, chính sách

15:04, 05/04/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 22 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.

>> Video: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cùng các đại biểu dự kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 15 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu thảo luận.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu thảo luận.

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm, như: Danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 2)…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.
Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra những nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp.
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra những nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 22. 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, với 15 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa được thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả; đồng thời, công khai, minh bạch các nghị quyết để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh về kết quả kỳ họp, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đã và đang triển khai thực hiện; nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các Ban và của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.

“Trong thời gian qua, mặc dù tình ta đối mặt với một số khó khăn nhất định, nhưng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chung tay, đồng hành của HĐND tỉnh, công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định tỉnh ta sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2024, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh. 

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 22

(1) Nghị quyết về Danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết về Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

(3) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 của Quy định mức vốn đổi ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh.

(4) Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và một số chương trình, dự án khác.

(5) Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

(6) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và một số chương trình, dự án khác (đợt 2).

(7) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành.

(8) Nghị quyết Quy định mức chỉ đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(9) Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chỉ của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.

(10) Nghị quyết Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của HĐND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(11) Nghị quyết về Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024).

(12) Nghị quyết về việc thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(13) Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(14) Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(15) Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 

Thực hiện: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 15:04, 05/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.