Cho ý kiến một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh

14:50, 17/04/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến về một số nội dung thuộc nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; lãnh đạo văn phòng và các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho ý kiến các nội dung: Xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh (Nghị quyết về Chương trình mục tiêu).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì buổi làm việc.

Cho ý kiến về dự thảo các quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2023”; nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025; công tác chuẩn bị tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa HĐND tỉnh với đại diện Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2024…

Đối với việc xây dựng Nghị quyết về Chương trình mục tiêu, các đại biểu đề nghị các địa phương miền núi phải chọn đối tượng, ngành nghề đào tạo phù hợp theo tiêu chí tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao dân trí và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, không chỉ thực hiện theo chỉ tiêu thuần túy. Tỉnh cần có cơ quan đầu mối để thực hiện việc ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các huyện miền núi thuộc diện cử tuyển với các trường đại học, không nên để mỗi địa phương đi ký kết đào tạo với từng trường.

Về nội dung giám sát chuyên đề liên quan đến ngành thủy sản, các đại biểu thống nhất và đề nghị nội dung giám sát theo hướng nắm cụ thể về thực trạng, quy mô, tiềm năng… để có cơ sở quản lý, định hướng phát triển đối với lĩnh vực này.

Về nội dung giám sát chuyên đề năm 2025, đại biểu thống nhất theo chương trình, nội dung, thời gian, đối tượng giám sát do các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thống nhất thông qua các nội dung được văn phòng và các ban HĐND tỉnh đề xuất tại buổi làm việc. Đồng thời, yêu cầu văn phòng và các ban HĐND tỉnh hoàn chỉnh các nội dung phục vụ cho nhiệm vụ của Thường trực HĐND đảm bảo chu đáo, đầy đủ, đúng nguyên tắc theo từng vấn đề…

Đối với việc xây dựng nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu, giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu sửa đổi nghị quyết chung của HĐND tỉnh, nhất là nội dung về đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phải đáp ứng hiệu quả, mục tiêu đề ra…

Việc đối thoại giữa HĐND tỉnh với Hội đồng trẻ em của tỉnh dự kiến vào 31/5. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm đầu mối phối hợp chuẩn bị chu đáo, trên tinh thần để trẻ em được phát biểu lên suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Qua đó, các cấp lãnh đạo của tỉnh có cơ sở đề xuất xây dựng các chính sách phù hợp, đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của trẻ em tỉnh nhà…

Tin, ảnh: X.THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:50, 17/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.