Số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

09:18, 01/04/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm hoàn thiện dữ liệu dân cư theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” theo Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Đến nay, toàn bộ thông tin về hồ sơ CB, CC, VC của huyện Ba Tơ đều được số hóa và đưa lên phần mềm điện tử. Điều này góp phần công khai, minh bạch thông tin về CB, CC, VC, đặc biệt là thông tin về quá trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng, quá trình công tác, thang bậc lương... Việc áp dụng Phần mềm quản lý cán bộ vào việc thực hiện nhiệm vụ, lưu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống” và được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Khi vào phần mềm, gõ tên CB, CC, VC, tất cả các thông tin về CB, CC, VC, nhất là những thông tin mới cập nhật đều hiện rõ. Qua đó, giúp chúng tôi nắm vững thông tin về CB, CC, VC để phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ", Trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Tơ Phạm Quý Đức chia sẻ.

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ truy cập phần mềm nắm bắt thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 
Ảnh: TẤN MINH
Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ truy cập phần mềm nắm bắt thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Ảnh: TẤN MINH

Tại huyện Sơn Hà, đến nay, huyện đã thực hiện đồng bộ 100% hồ sơ CB, CC, VC, người lao động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc hoàn thành số hóa hồ sơ CB, CC, VC đã mang lại nhiều lợi ích trong nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của mỗi cơ quan, đơn vị. Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hà Phạm Văn Công cho biết, khi hồ sơ của CB, CC, VC được số hóa rất thuận tiện trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo; đồng thời tiết kiệm kinh phí, không phải đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị để quản lý, lưu trữ hồ sơ. Công tác khai thác, cập nhập dữ liệu nhanh chóng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đây. 

Theo tổng hợp của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc đồng bộ kết nối, chia sẻ 100% cơ sở dữ liệu về CB, CC, VC và người lao động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CB, CC, VC. Công việc này bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Đề án 06.

 

Thực hiện việc chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung nguồn lực thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên cơ sở dữ liệu ngành. Đến cuối tháng 3/2024, ngành đã cập nhật, xác thực thông tin, đồng bộ hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên giữa cơ sở dữ liệu về GD&ĐT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt trên 96%. Trong đó, hệ giáo dục thường xuyên đạt 100%, THPT gần 100%, THCS 97,5%, tiểu học 96,4%, mầm non 95,6%.

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:18, 01/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.