Video: Đưa chuyển đổi số đến với người dân đảo Bé

09:42, 11/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Đảo Bé, thôn Bắc An Bình (Lý Sơn) có gần 150 hộ dân với khoảng 550 nhân khẩu. Với mục tiêu đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Bắc An Bình đã chủ động có những cách làm thiết thực, phù hợp giúp người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế của người dân.

Xuất bản lúc: 09:42, 11/09/2023
TỪ KHÓA: chuyển đổi số