Video: Hội nghị thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi 

19:07, 19/04/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách hỗ trợ; cung cấp thông tin, quảng bá cơ hội đến các nhà đầu tư đang quan tâm và có nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. 

 

Thực hiện: N.ĐỨC