Video: Đánh thức tiềm năng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

18:45, 18/04/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, du lịch, nhưng chưa được đánh thức, khai thác và phát triển tương xứng. Trong thời gian đến, khu vực này sẽ là điểm sáng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.