[Inforgaphic].Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

12:05, 12/07/2023
.
 

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005 được đánh giá là cần thiết để tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

Xuất bản lúc: 12:05, 12/07/2023