Ngày hội du lịch văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 diễn ra từ ngày 26-28/5/2023

09:52, 24/05/2023
.