[Infographics]. Chương trình hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023

14:35, 22/05/2023
.

Chương trình hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023, "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" (diễn ra từ ngày 27/5 đến 4/6/2023).