Phấn đấu nâng hạng chỉ số PCI

21:26, 10/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. 

Quyết tâm cao

Việc phấn đấu tăng điểm, tăng thứ hạng đối với chỉ số PCI để vào nhóm có số điểm tốt nhất trên cả nước là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và phải được duy trì thường xuyên. Năm 2023, PCI Quảng Ngãi đạt 65,76 điểm (có trọng số), tăng 0,58 điểm và đạt 67,25 điểm (không trọng số). Quảng Ngãi xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 10 bậc so với năm 2022. Để thứ hạng PCI của tỉnh năm 2024 vào nhóm cao trong cả nước, UBND tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao từng chỉ số PCI thành phần mà đơn vị chủ trì và liên quan, thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất.

Năm 2023, dù chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai của Quảng Ngãi xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,43 điểm và giảm 9 bậc so với năm 2022. Để khắc phục chỉ số này trong năm 2024, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá các chính sách đã ban hành, qua đó nắm bắt các vướng mắc, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi phù hợp với thực tế. Đồng thời, tích cực rà soát, đơn giản thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. 		          Ảnh: pv
Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Ảnh: PV

Hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với chỉ số Tính minh bạch, năm 2023 tỉnh ta xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố. Để nâng cao chỉ số này, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tích hợp, kết nối và hoàn thiện, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu, nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thống nhất dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường số hóa và làm giàu dữ liệu đối với kho, cổng dữ liệu.

Văn phòng UBND tỉnh tích cực đổi mới giao diện, tính năng, tiện ích Cổng Thông tin điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trên Website của tỉnh về quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư. Các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đô thị, sử dụng đất, quy hoạch ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Chủ động cung cấp đầy đủ, nhanh chóng thông tin đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân... 

Để nâng cao chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc thời gian giải quyết công việc; nâng cao chất lượng thực thi chính sách ở cấp sở, ngành, cấp huyện. Tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, đa dạng các kênh nắm bắt thông tin từ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc lĩnh vực công thương năm 2024. Sở đã đề ra mục tiêu, phấn đấu tăng cao điểm số và tăng vị trí thứ hạng Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2024 đạt từ 6,12 trở lên và nâng vị trí thứ bậc so với năm 2023. Sau khi có công bố kết quả PCI năm 2023, Sở Công thương đã có báo cáo giải trình các chỉ số thành phần và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cụ thể.

Để nâng cao chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phổ biến thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận thông tin và tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Tăng cường các hoạt động khuyến công tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần, cụ thể là Sở KH&ĐT làm đầu mối chỉ số thành phần Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng; Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối chỉ số thành phần Chi phí thời gian; Thanh tra tỉnh làm đầu mối chỉ số thành phần Chi phí không chính thức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024. 

HUỲNH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 21:26, 10/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.