Điều hành ngân sách linh hoạt

09:29, 08/01/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do kinh tế toàn cầu suy giảm, Quảng Ngãi đã chủ động, linh hoạt trong điều hành thu - chi ngân sách, cân đối nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Điểm sáng trong thu ngân sách 

Theo dự báo của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 40 tỉnh, thành phố hụt thu ngân sách nhưng Quảng Ngãi là một trong những tỉnh tăng thu ngân sách rất cao, tăng 22,2% dự toán trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh vượt thu ngân sách, góp phần giải quyết khó khăn hụt thu của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (năm 2019, 2020). Đồng thời, tạo nguồn cải cách tiền lương (trên 13,5 nghìn tỷ đồng) để đảm bảo nguồn tăng lương theo nghị quyết của Chính phủ.

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế trong năm 2023 đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. 
Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy may Vinatex Dung Quất.
Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế trong năm 2023 đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy may Vinatex Dung Quất.

Có được kết quả trên là nhờ sự linh hoạt của tỉnh trong công tác điều hành ngân sách, nhất là nỗ lực của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh xin trung ương cho Quảng Ngãi lùi thời gian bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất sang năm 2024 để tận dụng giá dầu thô năm 2023 đang ở mức cao, huy động nguồn thu cho ngân sách. Nhờ đó, số thu từ NMLD Dung Quất trong năm 2023 tăng cao đột biến (ước đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, bằng 177,4% dự toán giao).

Trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh triển khai nhiều giải pháp, bám sát dự toán thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách; đồng thời phân tích và dự báo nguồn thu còn dư địa để đưa vào kế hoạch thu. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế; tăng cường quản lý hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ngành thuế cũng có nhiều nỗ lực trong thu hồi nợ thuế. Năm 2023, cơ quan thuế ước thu được 1.780 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với chi ngân sách, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT đã tham mưu cho tỉnh lập kế hoạch, triển khai phân bổ sớm nguồn vốn đầu tư công cho các đơn vị, địa phương. Trong quá trình điều hành ngân sách, nhận thấy nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp, khả năng hụt khoảng 1.000 tỷ đồng, Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh triển khai giải pháp sử dụng nguồn tiền vượt thu (khoảng 800 tỷ đồng) để bù hụt thu tiền sử dụng đất, tránh phá vỡ kế hoạch chi đầu tư công. Đồng thời linh hoạt điều chuyển vốn từ đơn vị không có khả năng giải ngân sang các đơn vị, công trình khác cần nguồn vốn hơn. Nhờ đó, Quảng Ngãi vẫn đảm bảo được nguồn vốn chi cho các công trình, dự án, nhất là các công trình lớn, trọng điểm.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho biết, năm 2023, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định về lĩnh vực tài chính, ngân sách. Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bám sát Quyết định số 1566/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Chủ động tham mưu phân bổ, điều chỉnh giảm các nhiệm vụ chi, dự toán chưa cần thiết của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh; bổ sung kinh phí đối với các nhiệm vụ cần thiết phát sinh trong năm 2023. Đồng thời phối hợp với Sở KH&ĐT điều chỉnh, bố trí nguồn lực cho các dự án đầu tư công; giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý tài sản công, đặc biệt là công tác thu hồi nợ tạm ứng...

Dự lường các kịch bản

Dự báo, kinh tế của Quảng Ngãi trong năm 2024 sẽ phục hồi và tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định, như dự ước số thu từ NMLD Dung Quất phụ thuộc rất lớn vào giá dầu thô thế giới và tỷ trọng dầu thô mỏ Bạch Hổ. Bên cạnh đó, trong năm 2024, NMLD Dung Quất sẽ dừng hoạt động khoảng 2 tháng để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5, do đó số thuế phát sinh nộp ngân sách nhà nước sẽ giảm mạnh so với năm 2023.

Theo kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 là 25,551 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% so với ước thực hiện năm 2023. Trong đó, thu nội địa 17,640 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2% so với ước thực hiện năm 2023. Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương năm 2024 là 18,595 nghìn tỷ đồng, bằng 101,8% so với ước thực hiện năm 2023.

Tổng thu ngân sách ước đạt 28,632 nghìn tỷ đồng
Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 28,632 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so với dự toán trung ương giao, tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,1% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, bằng 127,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 87,8% so với thực hiện năm 2022. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 14,857 nghìn tỷ đồng, bằng 102% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 111,3% so với năm 2022.

 

Để thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thu, tổ chức thực hiện các luật thuế và các nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm 2024. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách. Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, thu thuế tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo hoàn thành dự toán được giao. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu cho tỉnh các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước. Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu vượt dự toán. Riêng đối với chi đầu tư, các chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư.

Bài, ảnh: HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:29, 08/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.