Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

14:34, 19/07/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo kết quả xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững (QLRBV) của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh (Sở NN&PTNT).
 
Phương án QLRBV do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh thực hiện, được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua và từ đó xây dựng kế hoạch, định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng rừng và phát huy được chức năng phòng hộ trên toàn bộ diện tích của đơn vị quản lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của các chủ rừng mà Luật Lâm nghiệp ban hành năm 2017 đã quy định.
 
Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý hơn 106 nghìn héc ta tổng diện tích đất quy hoạch phòng hộ, phân bố chủ yếu trên địa bàn 5 huyện miền núi, gồm: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng và Sơn Tây. Trong đó, đất có rừng chiếm hơn 90 nghìn héc ta, với gần 73 nghìn héc ta rừng tự nhiên và hơn 17 nghìn héc ta rừng trồng.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.
 
Mục tiêu của Phương án QLRBV trong giai đoạn 2021 - 2030 nhằm bảo vệ, quản lý phát triển rừng bền vững theo hướng ổn định. Phát huy tối đa chức năng phòng hộ, gắn với cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng. Phấn đấu độ che phủ rừng đến năm 2030 đạt hơn 88,6%. Giảm thiểu cháy rừng, các hành vi khai thác rừng trái phép, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái.  
 
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái tại núi Cà Đam (Trà Bồng) và núi Cao Muôn (Ba Tơ). Giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục trình UBND tỉnh 5 đề án du lịch sinh thái tại các huyện Trà Bồng, Sơn Hà và Sơn Tây. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ viễn thám và GIS trong điều tra, quản lý tài nguyên rừng. Thử nghiệm và nhân rộng các loại cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao để phát triển dưới tán rừng.
 
Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho ý kiến tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho ý kiến tại cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở NN&PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh trong việc xây dựng phương án QLRBV. Đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh phương án, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt trước ngày 15/8/2023, làm cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện.
 
Trong đó, lưu ý xác định lại thời gian thực hiện của phương án; các căn cứ pháp lý, nguồn vốn thực hiện cho từng nội dung, giai đoạn cụ thể; đảm bảo tuân thủ các quy hoạch liên quan; phân định rõ ranh giới, diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý. 
 
Cùng với đó, chú trọng xây dựng, hình thành được những khu rừng đặc dụng có giá trị; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia vào việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Tin, ảnh: PV
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:34, 19/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.