Nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới

15:37, 24/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến vào sáng 24/5.
 
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn NTM và TP.Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 93 xã đạt chuẩn NTM. Có 5 xã đang được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh xin ý kiến, tổ chức họp, bỏ phiếu, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022. Năm 2023, mục tiêu có 1 huyện Mộ Đức và 8 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 31 thôn đạt chuẩn NTM áp dụng trên địa bàn miền núi. Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình trong 3 năm (2021-2023) là gần 847 tỷ đồng.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 7/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 120/148 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 53/120 số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 8/53 xã đạt NTM kiểu mẫu; có 138/229 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi được công nhận thôn đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định. 
 
Theo ý kiến đánh giá của các sở, ngành và địa phương liên quan, kế hoạch thực hiện NTM, giai đoạn 2021-2025 khó đạt được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân, bộ tiêu chí trung ương ban hành chưa sát thực tế, các cơ chế chính sách của trung ương ban hành chậm, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, 24 xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2025 thuộc diện đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng nông thôn vừa thiếu vừa yếu, trong khi việc huy động vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (huyện, xã) và nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực của trung ương, tỉnh bố trí cho chương trình xây dựng NTM chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho mỗi xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 900 triệu đồng/xã là chưa đảm bảo để các xã về đích theo đúng kế hoạch đề ra…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu, trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn chế, chính quyền các địa phương cần phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả từng tiêu chí cũng như tổng thể của chương trình xây dựng NTM. Phải cụ thể hóa mục tiêu thực hiện qua các chương trình hành động và giải pháp thực hiện cụ thể từng tiêu chí, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, người dân gắn với huy động nguồn lực đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Khẩn trương hoàn thiện tiêu chí quy hoạch, làm cơ sở để thực hiện các nội dung và tiêu chí tiếp theo; riêng một số tiêu chí chưa phù hợp với thực tiễn địa phương và nguồn lực, Sở NN&PTNT tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA                  

Ý kiến bạn đọc


.