Phát huy tinh thần “học để làm việc”

09:57, 26/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn hiện nay, tình hình phát triển đất nước đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, đào tạo, bồi dưỡng và thực hành “tự học, thực học, học tập suốt đời” là một trong những giải pháp quan trọng.

Qua quan sát thực tế, nhiều cán bộ của các thế hệ vẫn luôn thể hiện tinh thần học tập hăng say, như một nhu cầu tự thân, không xuất phát từ vị kỷ cá nhân. Tinh thần đó thể hiện qua ý thức tự giác tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tinh thần đó còn thể hiện qua thái độ tôn trọng việc học và nghiêm túc trong học tập. Nhiều cán bộ còn cảm thấy không đủ thời gian để học, luôn cảm thấy mình lạc hậu và xem việc học, tự học như một nhu cầu thường xuyên.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K74B.23, khóa 2023 - 2025, hệ không tập trung tại Quảng Ngãi.
Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K74B.23, khóa 2023 - 2025, hệ không tập trung tại Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn không ít cán bộ nhận thức chưa đúng đắn và đầy đủ về trách nhiệm học tập, thái độ và ý thức trong học tập chưa tốt, thậm chí hay đổ lỗi cho hoàn cảnh­, nhất là học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nhiều cán bộ đưa ra lý do để bào chữa cho việc không muốn, không hứng thú đi học, nhất là các lớp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị. Đây là điều cần được chấn chỉnh để quán triệt và thực hiện nghiêm yêu cầu “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ” của Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để cán bộ thực hiện tốt trách nhiệm học tập và phát huy tinh thần tự học, thực học và học tập suốt đời, trước hết, mỗi cán bộ cần thấm nhuần lời dạy của Bác, giản dị mà sâu sắc “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Học để làm việc đúng, làm việc tốt hơn; học để làm người tốt, làm cán bộ tốt, phục vụ đất nước, nhân dân, chứ không phải để mưu cầu cá nhân hay vì ép buộc.

Thứ hai, mỗi cán bộ thực hành tự học, thực học, học suốt đời. Thường xuyên tự soi mình để xem còn thiếu những gì, để từ đó luôn tự học, học nghiêm túc, trách nhiệm và học không ngừng, học từ nhà trường, từ cuộc sống xung quanh, học từ nhân dân, đồng nghiệp.

Thứ ba, cấp ủy, đơn vị, nhất là người đứng đầu luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, xây dựng kế hoạch hằng năm; thực hiện công khai, minh bạch, tập trung dân chủ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện hiệu quả việc sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy kết quả đào tạo, bồi dưỡng và tạo động lực cho cán bộ; xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích, động viên cán bộ học tập.

Thứ tư, phát huy vai trò của các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Đất nước đang có những chuyển mình, khát vọng lớn lao. Chúng ta cũng đang chứng kiến những cuộc chuyển giao thế hệ cán bộ. Cán bộ trẻ, năng động, tài giỏi ngày càng nhiều. Cán bộ lớp trước thì có kinh nghiệm nhiều năm, ngày càng phát huy bản lĩnh và sự trưởng thành. Dù có những điểm nổi trội khác nhau, song cán bộ nói chung đều phải được đào tạo, bồi dưỡng và thực hành “tự học, thực học, học tập suốt đời”.

PHAN THỊ THÚY HIỂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 09:57, 26/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.