Khát vọng hùng cường, thịnh vượng

09:21, 11/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân. Xuân của đất trời vạn vật sinh sôi, đâm chồi nẩy lộc. Xuân của lòng người cũng rộn ràng, náo nức niềm vui. 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ người Việt Nam.                                      ẢNH: TL
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ người Việt Nam. ẢNH: TL

Mùa Xuân 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng những điều kiện cho việc thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam. Cuối năm 1929, Người đã triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào dịp tết Canh Ngọ năm 1930. Tại hội nghị này, các đại biểu sau khi nghe phân tích của Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất- Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng Việt Nam, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay khi Đảng chỉ có hơn 5.000 đảng viên hoạt động chủ yếu là bí mật, song đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một nửa đất nước được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, hơn 20 năm toàn dân tộc kiên cường “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với Đại thắng mùa Xuân 1975, non sông thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, mang lại những thành quả kỳ diệu, như lời nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã mang lại biết bao ý nghĩa, biết bao ân tình.  Vì đến bất cứ nơi nào trên mọi miền đất nước cũng thấy những con đường thẳng tắp, những đoàn xe hối hả, những khu công nghiệp cùng các khu đô thị nối dài, vươn xa; không chỉ ở đô thị mà còn tới tận những vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Đó là tình Ðảng, lòng dân. Ðảng gần gũi tận trong lòng của mỗi người dân yêu nước. Bởi một lẽ cũng rất tự nhiên: “Ðảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng. 

Đảng có mạnh, đất nước mới ổn định, phồn vinh, mùa xuân mới ấm áp, thanh bình. Một năm mới đã đến, một chặng đường mới đang bắt đầu. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì mỗi quyết sách của Đảng đều gắn chặt với vận mệnh của dân tộc, mỗi đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Cả dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới là một tất yếu khách quan.

Thực tiễn 94 năm qua đã minh chứng, Đảng ta lãnh đạo đất nước thành công rực rỡ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đang hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và nhân dân nhằm đề ra đường lối phát triển đất nước, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó, xác định đúng nội dung và phương thức hoạt động của Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, ngăn ngừa khuyết điểm.

Tuy nhiên, thời gian qua, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất, phai nhạt lý tưởng, lợi dụng chức quyền tham nhũng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trước thực trạng đó, Đảng ta không ngừng tự đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đáng chú ý là, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không ngừng nghỉ” đã “đốt cháy” những phần tử thoái hóa, biến chất, tham nhũng; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, vào sự nghiệp đổi mới.

Đón Xuân Giáp Thìn 2024 là sự khởi đầu của một năm mới, trăm hoa đua nở, khoe sắc, là sự trỗi dậy đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Sức xuân đang lan tỏa, đang thổi luồng sinh khí trên khắp mọi miền đất nước. Hơn bao giờ hết nhân dân ta, đất nước ta đang tràn đầy hy vọng Đảng ta vững bước đi lên, mở ra những trang sử mới vẻ vang cho dân tộc Việt Nam, vươn tới khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

THANH HOÀNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:21, 11/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.