Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 14

14:01, 21/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 (mở rộng) để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của Tỉnh ủy và ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa X; Phó trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114 ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 1167 ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định số 117 ngày 18/8/2023 của Ban Bí thư về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 31 ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh. 

Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 6/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ký cam kết.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ký cam kết.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Phó, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…đã ký cam kết thực hiện Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong Đảng bộ Khối về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ký cam kết.
Các đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ký cam kết.

Việc ký cam kết là cơ sở để Đảng ủy Khối xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Khối xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Từ đó, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:01, 21/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.