Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên

09:27, 09/04/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo huyện Sơn Hà trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ năm 2023. 
Ảnh: TRUNG THẠCH
Lãnh đạo huyện Sơn Hà trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ năm 2023. Ảnh: TRUNG THẠCH

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Huyện ủy Sơn Hà tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp phụ trách xã, cụm xã. Phân công cán bộ xã phụ trách thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó,  tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ngay từ cơ sở.

Huyện ủy Sơn Hà cũng tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các TCCSĐ xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp xã cũng được chú trọng thực hiện. Huyện bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương tại 14/14 xã, thị trấn và chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương ở 12/14 xã, thị trấn. Qua đó, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương và tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cũng tăng cường kiểm tra, giám sát TCCSĐ... Nhờ đó, chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở được nâng lên. Năm 2023, có 94,4% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 16,6%.

Một trong những giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên của huyện Sơn Hà là đưa tiêu chí phát triển, kết nạp đảng viên để đánh giá, xếp loại TCCSĐ hằng năm. Để tạo nguồn đảng viên vừa đảm bảo số lượng lẫn chất lượng, các cấp ủy đảng đã chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, dân quân tự vệ, giáo viên, quần chúng ưu tú ở cơ sở. Các cấp ủy cũng chú trọng tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng... Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Sơn Hà đã kết nạp 365 đảng viên, đạt 58,4% chỉ tiêu nghị quyết. “Với sự chủ động và có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, TCCSĐ và chất lượng đảng viên của huyện Sơn Hà đã có sự chuyển biến tích cực. Từ đó góp phần tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tạo niềm tin trong nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hà Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh.

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:27, 09/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.