Tiến tới đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện

09:40, 10/04/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau thành công của đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đúng kế hoạch đề ra.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh (Bình Sơn) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tổ chức thành công.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh (Bình Sơn) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tổ chức thành công.

Hoàn thành đúng tiến độ

Huyện Tư Nghĩa là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (hoàn thành vào ngày 22/3). Công tác tổ chức đại hội tại 14/14 xã, thị trấn đều trang trọng và nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch; đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn.

Đến ngày 29/3, 22/22 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn cũng đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đúng theo kế hoạch đề ra. Nhiệm kỳ này, số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong toàn huyện có 848 vị, trong đó 100% đơn vị có tổng số ủy viên từ 30 - 55 vị. Về cơ cấu kết hợp, ủy viên ngoài Đảng có 231 vị (chiếm 27,2%, tăng 5,4% so với nhiệm kỳ trước); ủy viên là nữ có 251 vị (chiếm 29,6%, tăng 0,6% so với nhiệm kỳ trước); ủy viên là người đồng bào dân tộc thiểu số có 3 vị; ủy viên là người có tôn giáo là 35 vị; có 463 vị tái cử.
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Phan Đình Chí cho biết, trong quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Trong đầu tháng 4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội cấp xã, thực hiện quy trình chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sẵn sàng tổ chức đại hội cấp huyện

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa, Trà Bồng và TX.Đức Phổ được lựa chọn là đại hội điểm cấp huyện, hoàn thành vào giữa tháng 5/2024. Các huyện còn lại hoàn thành đại hội trong tháng 6/2024.

Đối với TX.Đức Phổ, đến ngày 10/4, có 15/15 xã, phường tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và hoàn thành 24 công trình chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Trưởng ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ Võ Văn Sáu cho biết, nhìn chung, các xã, phường tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, đúng thời gian, đúng định hướng nhân sự và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ. Để chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tổ chức phát động, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng đại hội với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Trong đó, thị xã huy động đóng góp, ủng hộ 420 triệu đồng để xây mới 7 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đang tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, vào đầu tháng 5.

Ðể đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra thành công, đúng kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt các chỉ thị của trung ương, của tỉnh về công tác lãnh đạo đại hội; tổ chức các hoạt động, việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động, chủ trì và phối hợp thực hiện. Theo dự kiến, thời gian hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện trong tháng 6/2024 và cấp tỉnh trong tháng 8/2024.

Bài, ảnh: HIỀN THU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:40, 10/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.