Chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị 

08:19, 13/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số (CĐS). 

Chuyển biến tích cực
Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với CĐS tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc triển khai thực hiện công tác CĐS và đạt được những kết quả quan trọng. Một số cơ quan, đơn vị bước đầu đã ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng thông tin điện tử, thư điện tử, quản lý văn bản và điều hành dùng chung đã triển khai đồng bộ đến cấp xã, liên thông văn bản điện tử giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước trong tỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Kinh tế số, xã hội số của tỉnh từng bước hình thành và phát triển. có nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Người dân đã đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Công chức phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: PV
Công chức phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Một số hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; kinh tế số và xã hội số chưa phát triển mạnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là bởi một số cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của CĐS nên chưa quyết tâm hành động. Nguồn lực đầu tư cho CĐS còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhận thức, kỹ năng số của người dân trong ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu. 

Tạo bước đột phá
Để tạo bước đột phá về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ngày 6/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về CĐS tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CĐS và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác CĐS trên địa bàn, lĩnh vực, ngành quản lý. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công trong CĐS. Tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số tạo sự đột phá để tạo nền tảng vững chắc cho CĐS. Triển khai các nền tảng số, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, hiệu quả; các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số. Đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số để làm động lực dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Những mục tiêu cơ bản đến năm 2025 
Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai trên nhiều phương thức truy cập khác nhau. Trên 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).  Có 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%.  Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và đạt 100% cấp xã; Quảng Ngãi không còn vùng lõm sóng di động. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh...

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình CĐS, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Lĩnh vực nào người dân, doanh nghiệp cần thì tập trung CĐS trước. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành; ứng dụng toàn diện công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, cần nhận thức rõ công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng là yếu tố then chốt để CĐS thành công, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của CĐS.

Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu là thực hiện CĐS toàn diện, hiệu quả, thực chất, bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thông qua ứng dụng dữ liệu số. Thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung và đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

MINH ANH - DUY NHẤT

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN: 

 

Xuất bản lúc: 08:19, 13/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.