Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

17:43, 13/04/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới...

 

Phát huy vai trò hạt nhân

Chi bộ Công ty CP Sản xuất, kinh doanh (SXKD) bao bì Việt Hưng được thành lập vào đầu tháng 1/2023. Việc thành lập tổ chức đảng được xem là bước phát triển mới của doanh nghiệp, đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, nhân viên, khẳng định sự phát triển ổn định của công ty. Bí thư Chi bộ Công ty CP SXKD bao bì Việt Hưng Nguyễn Thanh Hùng cho biết, chi bộ hiện có 7 đảng viên đang sinh hoạt. Sau hơn 3 tháng thành lập, chi bộ đã sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Công ty hiện có hơn 200 lao động thường xuyên, trong đó có nhiều đảng viên được kết nạp đảng tại địa phương. Vì vậy, chúng tôi đang vận động số đảng viên này về sinh hoạt tại chi bộ để chi bộ đông hơn, mạnh hơn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đại diện Chi bộ Cửa hàng Honda - Tịnh Phong (thứ hai bên phải) nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022).    
Đại diện Chi bộ Cửa hàng Honda - Tịnh Phong (thứ hai bên phải) nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022).    

"Một trong những nhiệm vụ được Chi bộ Công ty CP SXKD bao bì Việt Hưng chú trọng triển khai là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và người lao động, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công việc. Chuyển biến rõ nhất từ khi có tổ chức đảng là tinh thần trách nhiệm của đảng viên và người lao động được nâng lên, hoạt động SXKD tốt hơn. Chúng tôi tin rằng, hoạt động tích cực của tổ chức đảng sẽ thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp trong thời gian tới", ông Hùng nói.

Đầu tháng 3 vừa qua, Chi bộ Cửa hàng Honda - Tịnh Phong (thuộc Đảng bộ Công ty CP Thương mại - Tổng hợp Quảng Ngãi) vinh dự là một trong 9 tổ chức đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). Có được thành tích này là nhờ chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng viên.

Bí thư Chi bộ Cửa hàng Honda - Tịnh Phong Lê Thanh Hải cho hay, so với các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, thì tổ chức đảng thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn nhiều nhất. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tổ chức đảng tại đơn vị, chúng tôi xác định nhiệm vụ lãnh đạo của chi ủy phải gắn liền với hoạt động SXKD. Trong đó, thường xuyên đôn đốc, vận động cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của đơn vị. Mặt khác, để phù hợp với tình hình đơn vị, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chi bộ đã phát động phong trào thi đua theo hướng thực chất. Cụ thể như, triển khai chỉ đạo các cửa hàng đăng ký thi đua theo từng mặt hàng, từng bộ phận và từng cá nhân. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, mỗi đơn vị đều có tổng kết hằng tháng, hằng quý và cả năm để đề xuất, bình chọn thi đua khen thưởng. Điều này đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và lợi nhuận chung của toàn công ty, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động

Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp là vấn đề khó. Điều này đòi hỏi từng cấp ủy phải nghiên cứu, có cách tiếp cận và định hướng hoạt động phù hợp với từng loại hình mới đạt hiệu quả. Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối CQ&DN, phấn đấu hằng năm thành lập từ 2 - 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, các KCN đang hình thành và phát triển mạnh, tập hợp khá đông lực lượng công nhân và đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Đây là điều kiện, là cơ sở để thực hiện các mục tiêu, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề trong phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là điều kiện thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 
Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Blue Change, ở Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (Bình Sơn), trong ca làm việc. 
Ảnh: T.THUẬN
Việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là điều kiện thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.  Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Blue Change, ở Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (Bình Sơn), trong ca làm việc.  Ảnh: T.THUẬN

Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Thanh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, năm 2023, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ tiếp xúc với doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động, làm cầu nối giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xem đây là cơ hội để tuyên truyền vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và đoàn thể. Cùng với đó, vận động doanh nghiệp giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao chỉ tiêu cho các tổ chức đảng trong năm 2023, có ít nhất 1 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân được kết nạp vào Đảng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đổi mới, cải tiến nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"). 

Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là cấp ủy viên các cấp phải cùng chăm lo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở nơi mình đang sinh hoạt, chịu trách nhiệm khi nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bị đánh giá hạn chế, yếu kém. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích trong công tác đánh giá, xếp loại hằng năm. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở và đảng viên. Cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.