Triển khai công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

02:02, 03/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/2, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân chủ trì hội nghị. 
[links()]
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo), trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư kịp thời, chặt chẽ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
 
Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo trên địa bàn các huyện; tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị 33 và Công văn 3575, trọng tâm là thực hiện việc rà soát, nắm chắc số lượng người làm việc ổn định trong các doanh nghiệp hiện là đảng viên, đoàn viên, hội viên để vận động, tuyên truyền tiến tới việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể.
 
Trong năm 2022 đã thành lập mới 3 tổ chức đảng với 21 đảng viên; 21 tổ chức công đoàn trong 21 doanh nghiệp tư nhân với gần 1.900 đoàn viên; 1 tổ chức đoàn thanh niên và kết nạp mới 46 đoàn viên… 
 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình phát biểu thảo luận tại hội nghị.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các đại biểu cho rằng, việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện vẫn chưa tương xứng tiềm năng; việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp vào Đảng còn hạn chế.
 
Năm 2022 chưa phát triển được tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân tại Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm, chú trọng đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức….
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng ban Chỉ  đạo ghi nhận sự cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân đối với địa phương và cơ quan liên quan. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp huyện, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cần bám sát 7 nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong năm 2023. 
 
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó đề ra các giải pháp sát thực, phù hợp; quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên chính là tạo tiền đề để phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các chủ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Chỉ đạo các cấp cần xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Công tác xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị liên quan cần được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể cũng như lợi ích của doanh nghiệp… 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện rà soát các nhiệm vụ theo Chỉ thị 33 của Ban Bí thư, Công văn 3575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực tiễn địa phương để xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 phù hợp. Trong năm 2023, phấn đấu mỗi địa phương thành lập ít nhất 1 tổ chức đảng, 1 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thành lập từ 3 - 5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh. 
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.