Video: Điện lưới quốc gia tạo động lực cho Lý Sơn phát triển

10:12, 27/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Đầu năm 2023, huyện Lý Sơn tròn 30 năm trở thành đơn vị hành chính cấp huyện (1/1/1993 – 1/1/2023) và đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là kể từ khi có lưới điện quốc gia. Huyện đang nỗ lực đạt chuẩn đô thị loại IV và từng bước xây dựng huyện đảo trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. 
[links()]
 
 
Thực hiện: HỮU DANH – H.P