Video: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển

11:12, 25/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đang từng bước lan tỏa. Các hoạt động hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra sôi nổi, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.
[links()]