Video: Minh Long chủ động ứng phó với bão số 5

09:09, 11/09/2021
.