Video: Thiếu niên viết đơn tình nguyện góp sức chống dịch

06:08, 17/08/2021
.