Video: Huyện Minh Long tích cực chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số

01:06, 27/06/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Minh Long đã tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 
 
 
 
 
Thực hiện: C.P