Video: Miền núi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

10:05, 08/05/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Một tháng qua, hơn 300 hộ dân ở xã Ba Dinh (Ba Tơ) sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhà nhà khoan giếng nhưng đều vô tác dụng, đành phải ra sông, suối lấy nước uống, nấu ăn, sinh hoạt…
 
A.KIỀU - T.TƯƠI