Video: Những hình ảnh không đẹp ở Thiên Ấn

05:03, 01/03/2010
.
 

(QNĐT)- Từ đầu năm đến nay, hàng ngàn người đổ về núi Thiên Ấn để lễ chùa, khấn phật, cầu an... Tuy nhiên những hình ảnh không đẹp trước và trong chùa Thiên Ấn  (phóng viên báo Quảng Ngãi điện tử ghi lại) dưới đây đã làm mất đi vẻ trang nghiêm, linh thiêng nơi đây của khu di tích này. 
 
[links(10321)]
 
[video(10321)]
 
Thực hiện: Đ.Minh - M.Toàn