Tháng Thanh niên 2017:
Khơi dậy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Ngãi

07:03, 19/03/2017
.

Anh Đặng Minh Thảo- Bí thư Tỉnh đoàn
Anh Đặng Minh Thảo- Bí thư Tỉnh đoàn

(Baoquangngai.vn)- Tháng Thanh niên 2017 vừa được TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”. Cùng với tuổi trẻ cả nước, hưởng ứng Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động và triển khai những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Báo Quảng Ngãi điện tử đã có cuộc trao đổi với anh Đặng Minh Thảo- Bí thư Tỉnh đoàn về những nội dung trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay.

TIN LIÊN QUAN

- PV Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khởi động Tháng Thanh niên 2017, vậy xin anh cho biết những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong Tháng Thanh niên năm nay ?
 
Anh Đặng Minh Thảo: Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017 do TƯ Đoàn phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2017 và đã ra quân phát động, triển khai tới các cấp bộ Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”.
 
Với phương châm "xung kích - sáng tạo - thiết thực - hiệu quả", trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung  triển khai tổ chức các hoạt động hướng vào những nội dung trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng gắn với việc tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới; thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đề ra những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: 100% đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 2 Ngày thứ bảy tình nguyện và 2 Ngày chủ nhật xanh; mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; 100% đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông và tổ chức truyền thông hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 đoàn viên, thanh niên; đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Riêng đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức hoạt động Hiến máu nhân đạo với chỉ tiêu tiếp nhận tối thiểu 700 đơn vị máu và tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế.

Điểm đáng lưu ý, khác với Tháng Thanh niên của những năm trước, Tháng Thanh niên năm nay, song song với việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên nhằm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; các hoạt động của Tháng Thanh niên 2017 sẽ chú trọng hơn đến phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Cụ thể hơn, các hoạt động được triển khai phải gắn với việc khởi nghiệp trong thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội chú trọng phát triển đoàn viên mới có chất lượng, đặc biệt là đoàn viên trong các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn...
 
Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên 2017
Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên 2017
 
-PV:  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo Tháng Thanh niên như thế nào để hoạt động này được triển khai có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức?
 
Anh Đặng Minh Thảo: Đây là một trong những vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hết sức quan tâm. Để các hoạt động tình nguyện có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên, chúng tôi đã có những định hướng cụ thể để chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. 
 
Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo những cơ sở Đoàn khi triển khai các hoạt động cần phải năm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình, đặc thù địa phương, cơ quan, đơn vị mình, cũng như những nhu cầu thực tế của thanh niên cần gì? thực lực của đơn vị mình tới đâu?...
 
Đồng thời, trong tổ chức phong trào chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng đến hiệu quả của phong trào và khi tổ chức các phong trào, phần việc thanh niên thì cần phải cân nhắc xem công trình có hiệu quả về lâu dài hay không, tránh những hoạt động phong trào chỉ mang tính hình thức, phô trương, tập trung số lượng đông nhưng không hiệu quả. 
 
-PV:  Thực tế trong thời gian qua, Tháng Thanh niên ở một ở địa phương diễn ra chưa rộng khắp, để phát huy tốt tinh thần xung kích tình nguyện  của tuổi trẻ toàn tỉnh thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn cơ sở như thế nào? 
 
Anh Đặng Minh Thảo: Thực trạng hoạt động Đoàn giữa các địa phương, cơ sở, đơn vị chưa đồng đều đang là thực tế vì nó liên quan đến những yếu tố chủ quan, khách quan, cũng như vai trò của người cán bộ đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, điều kiện kinh phí của đơn vị…
 
Để hoạt động đoàn trong tỉnh đồng đều hơn, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên năm nay,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tính chủ động trong công tác chỉ đạo được đặt lên hàng đầu.  Cùng với đó, tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng Thanh niên… 
 
Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi ra quân làm giao thông nông thôn, hưởng ứng Tháng Thanh niên
Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi ra quân làm giao thông nông thôn, hưởng ứng Tháng Thanh niên
 
Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Lễ Phát động ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
 
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên ở cơ sở, khuyến khích các lực lượng thanh niên về với địa bàn, trong đó tập trung tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Qua đó, tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ
 
Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ; khai thác hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động, trên quan điểm là hạn chế hoạt động tổ chức cấp tỉnh để tập trung đầu tư cho cấp cơ sở, đặc biệt là các đơn vị vùng sâu, vùng xa thông qua đó tạo ra sự vào cuộc của toàn xã hội, sự tham gia hưởng ứng của ĐVTN...
 
Tháng Thanh niên được xem như là cơ hội và môi trường để mỗi bạn trẻ thể hiện mình, gánh vác trách nhiệm với xã hội.Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong mỗi đoàn viên, thanh niên của chúng ta phát huy hết năng lực, trí tuệ cũng như tinh thần cầu tiến, sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiên phong trong tất cả lĩnh vực để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị, đảm nhận thực hiện có hiệu quả những chương trình đã được xác định trong Tháng Thanh niên.
 
: Xin cảm ơn đồng chí. Chúc phong trào đoàn của tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển! 
 
 N.Đức (thực hiện)
 

.