Video: Chiến dịch 'Hãy làm sạch biển – Tử tế với đại dương"

03:04, 30/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Đây là chiến dịch do tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể,... vừa tổ chức tại huyện Lý Sơn, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường. 
[links()]
 
 
Thực hiện: HUỲNH HUY – HỮU ĐỒNG – H.P
 

.