Quảng Ngãi, nắng nóng sẽ giảm trong 2 ngày tới

06:08, 26/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (26/8) phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm thấp nhất 50 - 55%.
 
 
Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Nắng nóng có khả năng suy giảm cả về diện và cường độ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34.0 - 36.0 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 55%. Ngày 28/8 nắng nóng có khả năng chấm dứt.
 
Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng): Nhiệt độ từ 34-35 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Nhiệt độ từ 34-35 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Vùng đồng bằng phía tây bắc tỉnh (Bình Sơn, SơnTịnh): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành: Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-14 giờ.
 
Vùng đồng bằng phía nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 50-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
PV
 
 
 

.