Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới

06:08, 22/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua khu vực vùng núi của tỉnh đã có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 36.6 độ C, độ ẩm thấp nhất 45%. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng có nắng nóng nhẹ trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, đặc biệt là khu vực vùng núi như huyện Ba Tơ.
 
 
 Dự báo chi tiết ngày 23/8:
 
Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 50-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-14 giờ.
 
Vùng đồng bằng phía tây bắc tỉnh (Bình Sơn, SơnTịnh): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành: Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 50-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-14 giờ.
 
Vùng đồng bằng phía nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Nhiệt độ từ 34-36 độ C. Độ ẩm từ 50-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-13 giờ.
 
Trong 48-72 giờ tới nắng nóng nhẹ có khả năng tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh và kéo dài trong nhiều ngày tới.
 
PV
 

.