Quảng Ngãi nắng nóng trên diện rộng

09:06, 09/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp qua bắc bộ đầy dần kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay và 24 giờ tới có nắng nóng trên diện rộng.
 
 
Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất trong 24 giờ tới cụ thể như sau:
 
+) Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng): Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ 30 phút – 15 giờ.
 
+) Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ 30 phút – 15 giờ.
 
+) Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ 30 phút – 15 giờ.
 
+) Vùng đồng bằng phía tây bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ 30 phút – 15 giờ 30 phút.
 
+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C 12 giờ 30 phút – 16 giờ.
 
+) Vùng đồng bằng phía nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ 12 giờ 30 phút – 15 giờ.
 
Trong 24 – 48 giờ tới: Nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ với nhiệt độ cao nhất 36 – 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 55%.
 
Cảnh báo trong 3 - 5 ngày tới: Nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 55%. 
 
* Trong những ngày nắng nóng, vào buổi chiều khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Cần chủ động phòng tránh.
 
PV
 
 
 

.