Phát động sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

01:02, 28/02/2023
.
 Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
 
Một tác phẩm tranh cổ động đề tài "Thi đua là yêu nước. (Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở)
Một tác phẩm tranh cổ động đề tài "Thi đua là yêu nước. (Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở)
Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của Phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta; từ đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 
Tác phẩm dự thi cần tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào "Xóa đói giảm nghèo"; "Đền ơn đáp nghĩa"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...; tôn vinh hình ảnh gương điển hình Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua. Bên cạnh đó, tác phẩm dự thi phải thể hiện nội dung tuyên truyền, cổ động cho các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; phát hiện nhân tố mới; xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiến tiến; phổ biến kinh nghiệm và cách làm hay, trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng.
 
Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào và đảm bảo kích thước 54cm x 79cm. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.
 
Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức theo hòm thư điện tử: phongttcd.vhes@gmail.com; gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở - Số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 7/4/2023.
 
Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; 3 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải; 10 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải; 1 giải Phong trào trị giá 8 triệu đồng cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm tốt tham dự cuộc thi.
 
Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm sẽ được cấp giấy chứng nhận và trả nhuận.
 
Dự kiến Lễ công bố kết quả Cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 6.
 
Theo HÀ CHI/Nhandan.vn
 

.