Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trước nguy cơ thất truyền

09:02, 25/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (đề án). Qua đó, nâng cao giá trị truyền thống tốt đẹp của nghệ thuật bài chòi trước nguy cơ thất truyền và mai một.
[links()]
Tổng kinh phí thực hiện đề án là 14,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp. Đối tượng thực hiện đề án này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ bài chòi, nghệ nhân, tư liệu, hiện vật có liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi. Phạm vi thực hiện trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Lý Sơn.
 
Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi được sưu tầm, kiểm kê và số hóa, lưu trữ trên phương tiện công nghệ hiện đại; xây dựng và tổ chức thí điểm trình diễn nghệ thuật bài chòi phục vụ nhân dân và khách du lịch tại 1 điểm du lịch. Phục dựng thí điểm 1 điểm trò chơi dân gian hô bài chòi tại TP.Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì trung tâm bài chòi đã thành lập, 100% các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và hải đảo thành lập câu lạc bộ bài chòi trực thuộc cấp huyện…
Tiết mục hát bài chòi của câu lạc bộ dân ca - bài chòi huyện Nghĩa Hành.
Tiết mục hát bài chòi của câu lạc bộ dân ca - bài chòi huyện Nghĩa Hành.
 
Định hướng đến năm 2030, nhân rộng mô hình tổ chức trình diễn nghệ thuật bài chòi phục vụ nhân dân và khách du lịch tại các điểm du lịch khu vực đồng bằng, hải đảo, phục dựng các điểm trò chơi dân gian hô bài chòi tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, phấn đấu có 50% các xã, phường, thị trấn đồng bằng và hải đảo thành lập các câu lạc bộ bài chòi cấp xã.
 
Trong đề án này, Quảng Ngãi chú trọng hỗ trợ đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi, các nghệ nhân có vai trò trực tiếp phổ biến, lưu truyền, truyền dạy những người kế cận, tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 
Hiện trên địa bàn tỉnh có 1 nghệ nhân được công nhận danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và  9 “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi; có Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi được thành lập vào năm 2013. Số lượng nghệ nhân, diễn viên bài chòi trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 người; có 5 câu lạc bộ bài chòi ở các huyện, thị xã, thành phố. Trung bình, mỗi câu lạc bộ có khoảng 15 diễn viên.
 
Tin, ảnh: PV

 


.