Xếp hạng chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam 2019

08:01, 02/01/2020
.
Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM vừa công bố so sánh về các chỉ số nghiên cứu khoa học của hơn 30 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.
Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục ĐH năm 2019.
Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục ĐH năm 2019.
Theo đó, top 5 cơ sở giáo dục đại học có tên trong xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục ĐH 2019 gồm: ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Duy Tân và ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong đó, ĐH Tôn Đức Thắng đứng đầu xếp hạng này.
 
Các tiêu chí xếp hạng gồm: Tiêu chí 1 - Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục ĐH xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 với trọng số 45%.
 
Tiêu chí 2: Năng suất nghiên cứu - chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên (và nghiên cứu viên) với trọng số 25%.
 
Tiêu chí 3: Chất lượng nghiên cứu - chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 với trọng số 25%.
 
Tiêu chí 4: Chỉ số công bố bằng nội lực - Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam với trọng số 5%.
 
UPM là một bảng xếp hạng theo hình thức gắn sao áp dụng cho các trường đại học của Việt Nam. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng khá rộng theo tiếp cận kiểm định chất lượng và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Đặc điểm của UPM vừa quản lý cơ sở dữ liệu tổng thể của hệ thống vừa cung cấp công cụ để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tự đo lường và đối sánh mức độ thích ứng với công nghiệp 4.0 và năng lực đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sang tạo với các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước và châu lục; làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược đầu tư phát triển.
 
Theo Nhật Nam/Chinhphu.vn
 

.