Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

06:01, 14/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
[links()]
 
Vững về tổ chức, chính trị
 
Quán triệt nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy đảng trong LLVT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
 
Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng hải đội dân quân thường trực.
Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng hải đội dân quân thường trực.
Đại tá Lương Đình Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, cấp ủy các cấp được bổ sung, kiện toàn kịp thời; thực hiện công tác tập huấn cấp ủy, bồi dưỡng đảng viên mới trong các lực lượng. Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn việc đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và cấp ủy hằng năm đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng quyết tâm thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ là "xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm cao, hành động kiên quyết, hiệu quả" đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đánh giá tổ chức đảng và đảng viên trong 10 năm qua, có trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ  và dự bị động viên  từng bước đi vào nền nếp. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ  đạt hơn 22%; lực lượng dự bị động viên đạt hơn 11%; 173/173 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó 147 chi bộ có cấp ủy.
 
Mạnh về lực lượng
 
Để đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã biên chế quân số và tổ chức đúng, đủ các đầu mối theo quy định. Lực lượng thường trực được xây dựng ngày càng vững mạnh và quân số luôn đạt 100%. Trong đó, ưu tiên cho các đơn vị ở đảo, đơn vị làm công trình, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ A2 và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn, bổ nhiệm 170 chỉ huy trưởng và 212 phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã. Số cán bộ này đã được đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã giao 24,554 nghìn thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu...
 
Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang vững mạnh sẽ đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
 
Bài, ảnh: BẢO LỘC
 
 

.