Người chiến sĩ tiên phong

03:11, 28/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với đề tài "Vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay" Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, hiện công tác tại Bộ CHQS tỉnh, đã xuất sắc đoạt giải A Cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Bài viết của Đại úy Nguyễn Văn Tuấn đã vượt qua 56 nghìn tác phẩm dự thi năm 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức.
 
Đây không chỉ là nỗ lực nghiên cứu của tác giả, mà còn là tâm huyết và trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Văn Tuấn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
 
Đại úy Nguyễn Văn Tuấn.
Đại úy Nguyễn Văn Tuấn.
Từng là cán bộ giảng dạy môn Tin học tại Trường Quân sự Quân khu 5, đến năm 2017, Đại úy Tuấn được điều động về công tác tại Ban Thông tin, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), với nhiệm vụ chính là theo dõi, quản lý hệ thống thông tin quân sự của đơn vị để làm công tác tham mưu cho chỉ huy.
 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên môi trường mạng, Đại úy Tuấn có điều kiện nghiên cứu cách thức xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên các nền tảng mạng xã hội. Là người lính, Đại úy Tuấn tự nhủ, bản thân phải có trách nhiệm tham gia vào công tác đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đó cũng là lý do bài viết của Đại úy Tuấn ra đời và được đánh giá cao, bởi nhiều giải pháp khả thi.
 
Đại úy Tuấn chia sẻ, tôi phải mất nhiều tháng tìm hiểu các tài liệu tham khảo để thực hiện tác phẩm 15 trang nội dung của mình. Để đấu tranh hiệu quả thì phải hiểu rõ về đối phương. Trên mặt trận tư tưởng cũng vậy, truyền thông xã hội là một “mặt trận”. Mình phải nhận diện và kiểm soát những tác nhân gây ảnh hưởng để hạn chế, đẩy lùi, triệt phá những tác động tiêu cực trên mạng xã hội bằng những giải pháp đồng bộ và hiệu quả.
 
Qua nghiên cứu, Đại úy Tuấn đã đưa ra các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là, cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm cho tổ chức đảng thành một khối vững chắc về mọi mặt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương khi tham gia mạng xã hội. Cùng với đó, cần đổi mới tư duy và cách thức quản lý truyền thông trước xu thế phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sớm hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thông tin trên Internet và mạng xã hội; Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội... Trong đó, phải đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
 
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đại úy Tuấn nhìn nhận, chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng, chống các thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội diễn ra lại nóng bỏng, quyết liệt và cấp bách như hiện nay. Các thế lực thù địch ngày càng gia tăng cường độ và thủ đoạn chống phá, với nhiều chiêu trò và phương thức tinh vi. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân còn chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác về tác động của truyền thông xã hội đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt là tính chất gay gắt, phức tạp của cuộc đấu tranh phòng, chống các thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Do đó, phát huy những mặt tích cực của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách trong tình hình hiện nay.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.