Cải thiện môi trường kinh doanh

09:03, 02/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Mục đích là, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo và tạo sự đột phá về thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài vào tỉnh.
 
Trong năm 2023, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung cải thiện điểm số các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi. Mục tiêu Quảng Ngãi đặt ra trong năm 2023 là nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”, phấn đấu điểm số PCI đạt trên 65,5 điểm, vị trí xếp hạng trong tốp 20 - 25/63 tỉnh, thành phố.
 
Trong những năm qua, mặc dù Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kết quả xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh vẫn còn ở mức thấp và thiếu sự ổn định. Như năm 2020, PCI của Quảng Ngãi đạt tổng điểm là 63,2 điểm, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố cả nước, xếp ở nhóm trung bình thì đến năm 2021, PCI của tỉnh đạt 62,97 điểm, giảm 0,23 điểm và đứng thứ 45/63, tụt đến 9 bậc so với năm 2020. Một trong những nguyên nhân khiến kết quả PCI của tỉnh không đạt điểm cao và xếp hạng thấp so với các tỉnh, thành phố là tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao, dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân và cộng đồng DN, nhất là trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
 
Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI của tỉnh cũng chưa chặt chẽ, đồng bộ. Chất lượng thực thi chủ trương, chính sách ở cấp huyện còn thấp. Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đến vấn đề đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý các vấn đề của DN; chưa xem việc tạo điều kiện cho DN là trách nhiệm cơ quan nhà nước. Nhiều DN gặp khó khăn về quỹ đất sạch để mở rộng đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.
 
Để đạt được mục tiêu nâng tổng điểm số PCI của tỉnh đạt trên 65,5 điểm và xếp hạng PCI Quảng Ngãi trong tốp 20 - 25/63 tỉnh, thành phố, UBND tỉnh đã đề ra 25 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt như Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045… Đồng thời, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo sự hài lòng của người dân và DN. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trả lời, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của DN, góp phần củng cố niềm tin của DN vào hệ thống chính quyền.
 
PHẠM DANH
 
 

.