Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

02:08, 14/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công tỉnh đề ra, đến ngày 30/6/2022 phải đạt ít nhất 40%, nhưng đến ngày 31/7/2022, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 30% kế hoạch vốn đã phân khai. Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từ nay đến cuối năm cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
 
[links()]
 
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh là 6.367 tỷ đồng, giảm gần 96 tỷ đồng (nguồn thu tiền sử dụng đất) so với kế hoạch vốn được HĐND tỉnh giao đầu năm. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 4.899 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1.468 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị triển khai thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng. Ước đến ngày 31/7/2022, giá trị giải ngân đạt 1.822 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch vốn phân khai, chưa đạt so với kế hoạch đề ra (58%).
 
Huyện Bình Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường Huyện đội - Hóc Cam.
Huyện Bình Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường Huyện đội - Hóc Cam.
Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm là do một số dự án chuyển tiếp hiện nay vẫn đang hoàn trả khối lượng thi công cho kế hoạch vốn năm 2021 đã tạm ứng. Các dự án khởi công mới thì đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu... nên chưa có khối lượng thanh toán và giải ngân. Một số dự án chuyển tiếp chưa có khối lượng giải ngân, hoặc giải ngân chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... Riêng các dự án thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước giải ngân chậm, vì nguồn thu chưa đảm bảo theo nhu cầu tiến độ thực hiện dự án.
 
Theo Sở KH&ĐT, hiện nguồn vốn còn lại gần 366 tỷ đồng sẽ tiếp tục phân khai khi các dự án đủ điều kiện giao vốn.
 
Vừa qua, UBND huyện Tư Nghĩa đã có quyết định thống nhất phân bổ trên 5,7 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho 3 dự án đã đủ điều kiện phân bổ vốn khởi công mới năm 2022. Đó là, dự án Thắp sáng đường điện từ cầu Sắt đi cầu Phú Nghĩa (xã Nghĩa Hòa); dự án Đường sông Vệ - Nghĩa Hòa; dự án Hệ thống camera phục vụ giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. đối với UBND huyện Bình Sơn, hiện nay đang "chạy nước rút" để đảm bảo hoàn thành dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo đúng tiến độ và giải ngân vốn đầu tư...
 
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, những tháng còn lại của năm 2022 là khoảng thời gian Quảng Ngãi rơi vào mùa mưa nên công tác triển khai thi công các công trình, dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, các chủ đầu tư phải tập trung cao độ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.
 
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các chủ đầu tư cần tập trung bám sát, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án, đảm bảo đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Trong tháng 8 này, phải tập trung giải ngân ngay các nguồn vốn đã được giao, nhất là vốn ngân sách trung ương, đảm bảo đến ngày 30/9 tới, tỷ lệ giải ngân của tỉnh phải nằm trong tốp khá của cả nước.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 

.