TP. Quảng Ngãi quyết tâm lấy lại đà phát triển trong năm 2021

08:12, 31/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo TP. Quảng Ngãi đã thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu về kinh tế mà thành phố chưa đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị cán bộ, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để  lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2021.
[links()]
 
Năm 2020, TP. Quảng Ngãi triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động "kép" do đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ gây ra đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội TP. 
 
Trước bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã nỗ lực, cố gắng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh đạt được một số kết quả nhất định. 
 
Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng qua đánh giá, năm 2020 TP. Quảng Ngãi đã không hoàn thành các chỉ tiêu như kỳ vọng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế sụt giảm mạnh và đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay.
 
Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương phát biểu tại kỳ họp
Năm 2020, TP. Quảng Ngãi có 8/20 chỉ tiêu KT- XH chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là kinh tế thành phố tăng trưởng âm -10,03% (NQ 11,3%), quy mô các ngành kinh tế đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, công tác thu ngân sách không đạt ( đạt 66,6% chỉ tiêu HĐND TP giao, hụt thu khoảng 340 tỷ), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (đạt 64,7% kế hoạch), tiến độ thực hiện của một số công trình, dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu. … Cùng với đó, trên từng lĩnh vực vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
 
“Những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 có nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn có một số nguyên nhân chủ quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH ở một số phòng, ban và UBND xã, phường còn hạn chế, thiếu quyết liệt; công tác phối hợp xử lý công việc giữa các phòng, ban với UBND xã, phường chưa cao, việc chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chưa tốt; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thấp, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chất lượng tham mưu kém;…”- Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương thẳng thắng chỉ rõ.
 
TP. Quảng Ngãi quyết tâm lấy lại đà phát triển trong năm 2021
TP. Quảng Ngãi quyết tâm lấy lại đà phát triển trong năm 2021
Để từng bước hạn chế tăng trưởng âm, phục hồi và phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, UBND TP. Quảng Ngãi đề ra mục tiêu và các giải pháp cần thực hiện quyết liệt trong năm 2021.

Một số mục tiêu kinh tế TP. Quảng Ngãi năm 2021

  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế (VA) tăng 12,08%
  • Cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại - dịch vụ chiếm 52,73%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 37,58%; Nông nghiệp chiếm 9,69%.
  • Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.037,143 tỷ đồng.
  • Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 6.600 tỷ đồng.
  • Tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 5.000 lao động...

Theo đó, bước sang năm 2021, TP. Quảng Ngãi tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá (phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng CNTT) và 2 nhiệm vụ trọng tâm (phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao và văn minh đô thị) mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI xác định; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển KT- XH, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân….

 
“Chúng ta triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu với quyết tâm cao của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị các xã, phường và cả hệ thống chính trị của thành phố. Với tinh thần quyết tâm và đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, năm 2021, UBND thành phố sẽ làm hết sức mình, hành động quyết liệt để cùng cả thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2021 theo Kết luận của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố.”- Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương nói. 

H.P

 

.