Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất, chế biến đường từ vụ 2020-2021

11:08, 05/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Hội đồng quản trị, Công ty CP Đường Quảng Ngãi vừa  phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đường Phổ Phong nhằm sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 
Theo đó, Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía từ vụ 2020-2021, và dự kiến chính thức chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nhà máy vào tháng 12/2021.
 
Nhà máy Đường Phổ Phong
Nhà máy Đường Phổ Phong dự kiến chấm dứt hoạt động vào tháng 12/2021.
 
Năm 2020, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) lên kế hoạch doanh thu đạt 8.400 tỷ đồng và lãi sau thuế 913 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận.
 
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu QNS tăng 29,37% từ đầu năm đến nay. Vốn hóa thị trường đạt 11.207,91 tỷ đồng. 
 
PV

.