BSR đã sẵn sàng cho giờ "G"

10:08, 04/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Còn hơn 1 tuần nữa (12.8.2020) Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất chính thức bắt đầu, những ngày này trên công trường Nhà máy đã thực sự “nóng” khi Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và các nhà thầu đang tích cực chuẩn bị và triển khai nhiều hạng mục công việc đảm bảo cho kỳ bảo dưỡng thành công.
 
Bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất sẽ được tiến hành từ ngày 12.8.2020 đến ngày 01/10/2020 với 7 gói thầu chính, bao gồm Gói thầu số 1: Thiết bị và đường ống tại khu vực A2 do Liên danh nhà thầu DONG IL (Hàn Quốc) - PVChem đảm nhận; Gói thầu số 2: Thiết bị và đường ống tại khu vực A1 và A3 và Gói thầu số 3: Thiết bị và đường ống tại khu vực PP, Phụ trợ và ngoại vi do Liên danh PTSC Quảng Ngãi & NEWWIN (Malaysia) đảm nhận.
 
Gói thầu số 4: Thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC, nhà thầu là PTSC Quảng Ngãi và HDS (Thái Lan); Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển do Liên danh DMC.MT và DOBC đảm nhận; Gói thầu số 6: Bảo dưỡng van do Liên danh PTSC PPS và PVMTC thực hiện và Gói thầu số 7: Hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nhà thầu là Liên danh POS và PVMTC. Tổng khối lượng công việc khoảng hơn 5000 đầu mục.
 
Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa BDTT lần 4 NMLD Dung Quất mới chính thức bắt đầu, nhưng trên công trường BSR và các nhà thầu đang tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai nhiều hạng mục công việc.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về các công việc được BSR và nhà thầu đang triển khai:
 
Trước khi chính thức dừng vận hành để thực hiện BDTT, NMLD Dung Quất vẫn vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Ảnh: Xuất bán sản phẩm tại Trạm xuất đường bộ NMLD Dung Quất.
Trước khi chính thức dừng vận hành để thực hiện BDTT, NMLD Dung Quất vẫn vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Ảnh: Xuất bán sản phẩm tại Trạm xuất đường bộ NMLD Dung Quất.

 

BSR tổ chức Họp an toàn Quý II nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBCNV trong thời gian triển khai BDTT lần 4 NMLD Dung Quất.
BSR tổ chức Họp an toàn Quý II nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBCNV trong thời gian triển khai BDTT lần 4 NMLD Dung Quất.

 

Nhân sự Liên danh nhà thầu PTSC Quảng Ngãi & NEWWIN (Malaysia) trao đổi công việc trên công trường BDTT.
Nhân sự Liên danh nhà thầu PTSC Quảng Ngãi & NEWWIN (Malaysia) trao đổi công việc trên công trường BDTT.

 

Nhà thầu PVChem lắp dựng giàn giáo chuẩn bị cho công tác BDTT tại phân xưởng RFCC.
Nhà thầu PVChem lắp dựng giàn giáo chuẩn bị cho công tác BDTT tại phân xưởng RFCC.

 

Nhà thầu PMS lắp dựng giàn giáo chuẩn bị cho công tác BDTT tại phân xưởng RFCC.
Nhà thầu PMS lắp dựng giàn giáo chuẩn bị cho công tác BDTT tại phân xưởng RFCC.

 

Công tác chuẩn bị lán trại ở tất cả các khu vực phục vụ nhân sự nhà thầu tham gia BDTT đã hoàn tất.
Công tác chuẩn bị lán trại ở tất cả các khu vực phục vụ nhân sự nhà thầu tham gia BDTT đã hoàn tất.

 

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được BSR đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ mọi biện pháp theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV, đặc biệt trong giai đoạn BDTT. Ảnh: Nhà ăn cho CBCNV BSR được giãn và ngăn cách bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được BSR đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ mọi biện pháp theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV, đặc biệt trong giai đoạn BDTT. Ảnh: Nhà ăn cho CBCNV BSR được giãn và ngăn cách bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm.

 

CTV 


.