Thu ngân sách 2018: Vượt khó về đích

08:12, 30/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác thu ngân sách năm 2018 được dự báo gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, nên kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt so dự toán đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Thu vượt so với dự toán

Đến cuối năm 2018, tổng thu ngân sách của tỉnh khoảng 16.879 tỷ đồng, đạt 120,7% dự toán tỉnh, tăng hơn 20% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ NMLD Dung Quất 11.140 tỷ đồng, đạt 125,9% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ...

Giải quyết thủ tục xuất khẩu cho DN tại bộ phận
Giải quyết thủ tục xuất khẩu cho DN tại bộ phận "một cửa" đặt tại Cảng vụ Quảng Ngãi (KKT Dung Quất).


 Một kết quả đáng mừng nữa là, có 13/15 khoản thu, sắc thuế đã hoàn thành vượt mức dự toán; trong đó, thu tiền sử dụng đất (vượt 53,7%), cho thuê đất (vượt 35,9%), cấp quyền khai thác khoáng sản (vượt 106,2%), thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương (vượt 21,9%)... Có 2 khoản thu không đạt là thu từ DNNN địa phương (67/85 tỷ đồng) và thu tại xã 29/31 tỷ đồng...
 

Năm 2019, tổng thu ngân sách của tỉnh dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 17.150 tỷ đồng. Một số nguồn thu lớn là, thu từ NMLD Dung Quất: 11.580 tỷ đồng, thu từ Công ty CP bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 831 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất khoảng 675 tỷ đồng...

Kết quả đạt được nêu trên là do giá dầu thô tăng so với thời điểm xây dựng dự toán (từ 50 USD/thùng tăng lên 70 - 72USD/thùng). Cùng với đó, nguồn thu ngân sách của tỉnh trong năm 2018 cũng khá dồi dào, như thu từ các DN thi công dự án Thép Hòa Phát Dung Quất (100 tỷ đồng); thu tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản (800 tỷ đồng); thu thuế bảo vệ môi trường (580 tỷ đồng)...

Đa dạng hóa các nguồn thu

Mục tiêu của ngành thuế tỉnh trong năm 2019 là đa dạng hóa các nguồn thu; tổ chức thu đúng, thu đủ và truy thu các khoản thuế nợ đọng kéo dài. Theo khảo sát của ngành thuế, năm 2019, các khoản thu nội địa dự kiến sẽ có những thuận lợi nhất định. Đó là, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định, sản lượng của NMLD Dung Quất sẽ vượt công suất thiết kế... Một số dự án có khả năng cho nguồn thu lớn cũng đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động, như dự án Thép Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy thủy điện Sơn Trà, Sơn Tây...

Một số nguồn thu có khả năng giảm, hoặc không còn phát sinh nguồn thu lớn, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu thu cả năm. Cụ thể là, sản lượng bia có xu hướng không tăng; Công ty CP Đường Quảng Ngãi khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án Nhà máy đường RE tại An Khê, nên có khả năng giảm nguồn thu; nguồn thu từ các khu dân cư, khu đô thị Phát Đạt, Ngọc Bảo Viên sẽ giảm khoảng 55 tỷ; nguồn thu từ các dự án lớn, dự án trọng điểm có khả năng cũng giảm...

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác thu ngân sách trong năm 2019, ngay trong tháng 12.2018, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp để tăng cường khai thác các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra.


Bài, ảnh: THANH NHỊ 


.