Trao 45 giải thưởng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

09:07, 12/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tôn vinh danh hiệu và tổ chức trao Giải thưởng “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII – 2020” nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
 
Theo đó, đối tượng được xét chọn trao giải thưởng doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 là tổng giám đốc, giám đốc, người được doanh nghiệp cử làm đại diện, có doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh, không phân biệt thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động.
 
Đối tượng được xét chọn trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 là các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh, không phân biệt thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động.
 
Cơ cấu giải thưởng gồm: 20 giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020” tặng cho các tổng giám đốc, giám đốc, người được doanh nghiệp cử làm đại diện của doanh nghiệp đoạt giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020” hoặc đoạt giải thưởng “Doanh nghiệp có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid 2019”.
 
10 giải thưởng: “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020”.
 
10 giải thưởng “Doanh nghiệp có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19”.
 
5 giải thưởng: “Doanh nghiệp xanh”; “Doanh nghiệp vì cộng đồng”; “Doanh nghiệp ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật”, “Doanh nghiệp có chính sách tốt đối với người lao động”, “Doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ mới đặc sắc”, “Doanh nghiệp hội nhập”, “Doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu thành công”.
 
PV

.