Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

02:07, 08/07/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các phong trào thi đua của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Hằng năm, BHXH tỉnh phối hợp với Công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm trong mỗi cá nhân, tập thể để vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên cơ sở này, BHXH tỉnh đã đề ra các nội dung, chỉ tiêu cụ thể để các đơn vị đăng ký và ký kết giao ước thi đua trong dịp Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu. 
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp.
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp.
Đơn cử như huyện Nghĩa Hành, ngay từ đầu năm, ngành BHXH huyện đã xác định sẽ gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động và người lao động tại một số đơn vị sử dụng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh không ổn định, việc làm thiếu, sản phẩm tiêu thụ chậm, dẫn đến tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu nộp và giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng và người lao động. Để khắc phục những khó khăn trên, BHXH huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai thu, thu nợ và kiểm tra giải quyết các chế độ hưởng BHXH đúng quy định. Nhờ đó, BHXH huyện Nghĩa Hành đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị, nhất là công tác thu. Nếu như số thu năm 2016 là 73,524 tỷ đồng (101,47% kế hoạch), thì đến năm 2019 thu được 93,848 tỷ đồng (102,22%), vượt 2,22% so với kế hoạch tỉnh giao... 
 
Phong trào thi đua được ngành triển khai sâu rộng ngay từ đầu năm, nên công tác mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng, truy thu nợ đọng thường xuyên luôn đạt hiệu quả. Trong giai đoạn nước rút của những tháng cuối năm, BHXH tỉnh đều phát động các đợt thi đua chuyên đề, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, nhất là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.
 
Nhờ có nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, các biện pháp, hình thức tổ chức tốt phong trào thi đua trong công tác thu, phát triển đối tượng, nên 5 năm qua, số thu BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng, đối tượng tham gia ngày càng mở rộng. Năm 2015, toàn tỉnh có 78.090 người tham gia BHXH bắt buộc, 4.373 người tham gia BHXH tự nguyện, 67.986 người tham gia BHTN, 993.461 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 79,73% dân số toàn tỉnh. Số thu hơn 1.698,5 tỷ đồng, đạt 102,48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Năm 2019 phát triển đối tượng lên 105.095 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 134,6%), 6.653 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 152,1%), 93.100 người tham gia BHTN (tăng 137%), 1.171.656 người tham gia BHYT (tăng 118%), số thu gần 2.737 tỷ đồng (tăng 161%), đạt 106,98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 95,13% dân số, vượt 7,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.
 
Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho biết: Thời gian đến, BHXH tỉnh tiếp tục gắn phong trào thi đua với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phong trào tiếp tục phát triển rộng khắp và có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến giải pháp tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác để phổ biến trong toàn ngành; tìm mọi giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các Quỹ bảo hiểm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đạt và vượt số thu được giao hằng năm, giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng, phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được giao... 
 
Bài, ảnh: TR.AN
 
 

.