Lễ ra quân toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

02:05, 23/05/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân và diễu hành hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Chủ đề truyền thông của Lễ ra quân lần này là: "Chính sách bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân” và nội dung truyền thông là nội dung các chế độ BHXH, vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH; đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

 

Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (gồm 63 điểm cầu cấp tỉnh) với mục đích tuyên truyền, vận động trực tiếp tới các đối tượng là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức, người tự kinh doanh, người tự tạo việc làm tại nhà tích cực tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường công tác phối hợp của các cấp, ngành trong việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về BHXH; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.
 
BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân đảm bảo tối thiểu 50 người/huyện, góp phần hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.
 
Tuyên truyền lưu động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay trong ngày ra quân
Tuyên truyền lưu động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay trong ngày ra quân

Việc tổ chức Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân là dịp để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, thu hút sự chú ý của các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người lao động và xã hội về những lợi ích của BHXH; từ đó tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

T.Nhàn

 

.